Studiebesök på Svenska fotbollsförbundet

I april besökte Föreningar för Alla och en grupp ungdomar Svenska Fotbollsförbundet och deras Arvsfondsprojekt Alla Olika – Olika är bra. https://www.svenskfotboll.se/olikaarbra/

De är i uppstartsskedet av deras projekt på år 1. Alla Är Olika-Olika Är Bra arbetar för att alla ska kunna vara en del av svensk fotboll. Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbollsvärdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, kön, funktionsvariation eller sexuell läggning.

De kommer att arbeta tillsammans med några utvalda distrikt, med föreningar och skolor under sin projekttid, för att arbeta upp en arbetsmodell som sedan kommer att inkluderas i Fotbollförbundets dagliga verksamhet.

Ungdomarna som var med på besöket är alla intresserade av fotboll och har varit eller är aktiva som spelare eller ledare.

Vi skickar ett stort tack till Annelie, Caroline och Emelie på Svenska fotbollsförbundet för att vi fick komma och hälsa på er!

#studiebesök #svenskafotbollsförbundet #föreningarföralla

Föreningar för alla och Viksjöforsbaletten i Italien

Den 10/4-17/4 besökte vi en internationell ungdomskonferens om Integration och immigration. Det var ungdomar från Turkiet, Grekland, Italien, Spanien, Polen, Litauen och vi från Sverige. Alla länder gjorde en presentation om läget i deras land och vi fick en otroligt spridd bild om hur det sker ut. Litauen tar emot ca 300 flyktingar/år och Turkiet har över 3,7 miljoner människor i flyktingläger som väntar på att resa vidare. 53 % av alla migranter som kommer till EU kommer in via Spanien och de områden som är spanska men ligger i Afrika.

Vi pratade mycket om de olika möjligheterna för integrering som finns i de olika länderna, om vilken sjukvård och skolgång flyktingar har tillgång till.

Vi diskuterade stereotyper, kvinnors rättigheter och mycket annat!

Tack för möjligheten att resa #erasmus #arvsfonen