Om oss

Föreningar för alla är ett framtidsprojekt som riktar sig till samtliga boende i Ovanåkers kommun.

Ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden.
Målet är att kommunens invånare tillsammans med nyanlända barn och ungdomar och deras familjer ska bjudas in till många olika fritidsaktiviteter. Detta för att öka möjligheten att hitta någon aktivitet som är intressant och därmed öka trivseln och viljan att bo kvar i Ovanåkers kommun.

Idag är vi ca 40 föreningar som samarbetar tillsammans i projektet Föreningar för alla.