Studiebesök på Svenska fotbollsförbundet

I april besökte Föreningar för Alla och en grupp ungdomar Svenska Fotbollsförbundet och deras Arvsfondsprojekt Alla Olika – Olika är bra. https://www.svenskfotboll.se/olikaarbra/

De är i uppstartsskedet av deras projekt på år 1. Alla Är Olika-Olika Är Bra arbetar för att alla ska kunna vara en del av svensk fotboll. Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbollsvärdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, kön, funktionsvariation eller sexuell läggning.

De kommer att arbeta tillsammans med några utvalda distrikt, med föreningar och skolor under sin projekttid, för att arbeta upp en arbetsmodell som sedan kommer att inkluderas i Fotbollförbundets dagliga verksamhet.

Ungdomarna som var med på besöket är alla intresserade av fotboll och har varit eller är aktiva som spelare eller ledare.

Vi skickar ett stort tack till Annelie, Caroline och Emelie på Svenska fotbollsförbundet för att vi fick komma och hälsa på er!

#studiebesök #svenskafotbollsförbundet #föreningarföralla

Inbjudan till föreläsning med Mustafa Panshiri

Mustafa
Föreningar För Alla, i samarbete med Frivillig i Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Ovanåkers kommun, bjuder in till en inspirerande kväll på temat kreativ integration.

Den här kvällen riktar sig till aktörerna kring de ensamkommande ungdomarna där fokus ligger på kulturella skillnader som kan uppstå i arbetet med ungdomarna och vad vägen till lyckad integration kan vara. Den riktar sig också till dig som är intresserad
av integration och är nyfiken på att få mer inspiration.

Plats: Biografen i Edsbyn
Datum: 13 november 2017
Tid: 19.00-21.00
Fritt inträde – anmälan krävs

Boka din plats genom att maila anmäla Dig till:
christina.wahlen@ovanaker.se

Mer information om Mustafa Panshiri hittar Du här:
www.panshiri.se